Slovenia-domain.com

Ustvarjalnost v IT podjetju

Sem ustanovitelj in direktor podjetja s petimi zaposlenimi, imenovanega Cobit, katerega primarni dejavnosti sta vizualne komunikacije in spletne storitve. Ker je naš pretežni delokrog na področju sodobnih tehnologij, se Cobit profilira med IT podjetja. In v panogi kot je IT ustvarjalnost predstavlja »zdrav duh v zdravem podjetju«. IT podjetje, ki ne namenja pozornosti ustvarjalnosti je obsojeno na propad. Prehitijo ga bolj inovativna in kreativna podjetja, ne samo s proizvodi ampak tudi tako, da mu prevzamejo trg, ker so bolj ustvarjalna, iznajdljiva in kreativna pri promoviranju lastnih proizvodov in storitev.

Ustvarjalnost podjetja se odraža skozi ustvarjalnost posameznika in se mora kot taka odražati na vseh nivojih, saj v nasprotnem primeru prevlada učinek najšibkejšega člena. Nič ne pomaga, če se ustvarjalnost posameznika odraža npr. pri vizualnem izgledu spletne strani, če kasneje izostane pri programski izvedbi npr. na nivoju kreiranja podatkovnih baz. Naj še omenim ustvarjalnost pri tržnem komuniciranju in iskanju novih poslovnih partnerjev, s čimer želim poudariti širino pojma »ustvarjalnost«, ki mora biti prisotna v vseh delovnih fazah oz. poslovnih funkcijah.

Informacijska podjetja se poleg izzivov globalnega trga in hude konkurence srečujejo tudi z neznakami, preprekami, ki so največkrat pogojene z nezdružljivostjo različne strojne ali programske opreme, kot tudi različnih informacijskih standardov. Kot zanimiv primer naj navedem prikazovanje spletnih strani pri dveh svetovno najbolj znanih brskalnikih kot sta Firefox in Internet Explorer. Ne samo, da se prikazovanje med njima razlikuje, razlikuje že med dvema verzijama, ki sta produkt iste hiše (Microsoft) t. j. IE 6 (Internet Explorer) in IE 7. Take in drugačne situacije privedejo do pogostih stresnih stanj, ki sovpadejo s tesnimi izvedbenimi roki, ki jih podaja naročnik. Take situacije terjajo od zaposlenega v IT podjetjih veliko mero razumskega, analitičnega pristopa kot tudi kreativnosti oz. ustvarjalnosti. Za reševanje teh situacij ni standardnih, preverjenih postopkov, sami morajo iskati nove možnosti in biti zainteresirani, da uspešno premagajo te izzive.

Stonediver
Franchise Queen
Ur0